CÁCH ĐĂNG NHẬP VÀO forum VNXZ  KHI LỠ QUÊN MẬT KHẨU:

Ví dụ:
Tên truy cập: ADMIN
Nếu quên mật khẩu thì nhấp chuột vào "đăng nhập" xong click vào “Quên mật khẩu” như hình bên dưới


Điền lại tên truy cập và địa chỉ email khi đăng ký trước đây.
Xong nhấp nút “Chấp nhận” thì tự động Chữ Việt Forum sẽ gởi 1 mật khẩu mới vào email của bạn.
Bạn dùng mật khẩu mới để đăng nhập vào forum VNXZ. Đăng nhập xong, nhìn lên phía trên cùng của trang forum VNXZ sẽ có hình như sau.


Sau khi đăng nhập vào forum VNXZ xong, để thay đổi mật khẩu quen dùng hoặc mật khẩu khác thì nhấp chữ “Lý lịch” như ở hình trên.
Nhấp xong sẽ hiện ra khung như sau.


Sau khi đăng nhập vào forum VNXZ xong, để thay đổi mật khẩu quen dùng hoặc mật khẩu khác thì nhấp chữ “Lý lịch” như ở hình trên.

Nhấp xong sẽ hiện ra khung như sau.


Nhấp chữ “modify” màu xanh ở dòng “Change your password”, sẽ hiện ra bảng sau:Bạn điền mật khẩu hiện hành (tức mật khẩu mà forum VNXZ vừa gởi vào email của bạn).
Xong điền mật khẩu mới (mà mà quen dùng hoặc mật khẩu tự chọn cho dễ nhớ) vào cả 2 khung “Mật khẩu mới” và “Xác nhận mật khẩu”.

Nhấn nút “Chấp nhận”  là hoàn tất.
CHÚC BẠN THÀNH CÔNG