nick bạn dường như đã an toàn. cảm ơn bạn đã ghé thăm forum