Cách RIP 5s (200k):

Chịu khó mất 1 clone nhé

Bước 1 : Vào wall nạn nhân ===>

Fake

tên + ngày sinh + nơi ở y hệt

Bước 2 : Làm 1 cái CMND giả điền

tên nạn nhân ngày sinh nơi ở bla

bla

Bước 3 : fake IP new gửi lên

Facebook

Bước 4 : Nếu Facebook rep phản

hồi

thì lấy Clone đó tố cáo nạn nhân

===> Giả vờ là tôi ===> Tên giả

===>

Tình Dục

===> Nhận Thành Quả——————————

====================> Thần Chú Rì pót <==========================

VNXZ | FORUM
Bùi Văn Minh / Admin
minhmen99@gmail.com / 0164282117

VNXZ | FORUM
http://vnxzforum.net