Đổi ngày sinh thật khi không đổi được nữa:

Đổi cái này thì không có gì khó như cái đổi tên

nó không yêu cầu chúng ta xác thực cái gì hết

LINk

https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

 

-Thêm năm, tháng, ngày

Lí do: Đây là ngày sinh của tôi

Sau đó ấn gửi...

Chờ khoảng 2-3 phút rồi xem lại thông tin sẽ thấy thành quả

Lưu ý: Có thể đổi được nhiều lần mà không bị giới hạn bằng cách này.

Tuy nhiên phải để từ 2 - 3 ngày sau đó mới có thể đổi lại.

VNXZ | FORUM
Bùi Văn Minh / Admin
minhmen99@gmail.com / 0164282117

VNXZ | FORUM
http://vnxzforum.net