check pass facebook nâng cao hiệu quả nhất Smile)*B1: Chuẩn bị 1 cmnd (fake giống info trên nick)
*B2: Vào FB chọn "Quên mật khẩu?" rồi dán user trên nick vào ấn gửi
*B3: Chọn tiếp "Không còn truy cập được nữa?" nó sẽ hiện ra bảng nhập email , nhập email vào và gửi
*B4: Bắt đầu điền:
Họ tên:
Liên kết (URL) đến dòng thời gian của bạn:
Chọn vấn đề: | Tôi mất toàn quyền truy cập số điện thoại này |
Số di động:
Mô tả vấn đề: điền mẫu " Hello facebook group. My account was hacked, so please consider my ID card and allows me to access the account. thank you "
Giấy tờ tùy thân của bạn: dán cmnd đã chuẩn bị sẵn rồi ấn gửi
*B5: Vào email ở B3 trả lời mail như sau:
Hello support group facebook. This information is also my ID card:
Full name: Họ Tên Victim
Date of birth: Ngày tháng năm sinh Victim
My account was hacked, so please consider my ID card and allows me to access the account.
B6: Sau đó ấn gửi rồi chờ khoảng 6 - 8 tiếng để support xác nhận

VNXZ | FORUM
Bùi Văn Minh / Admin
minhmen99@gmail.com / 0164282117

VNXZ | FORUM
http://vnxzforum.net