Tin nhắn làm đơ máy đen trắng

Code:


//SSSMS 1 亖⨕⭤ 캳艑먚ノ缁鿇稵烸⩾̸⽛ 壣㧢ᔶ鐆ᾟ흊톡建៭캳艑먚ノ缁 鿇稵烸⩾̸⽛壣㧢ᔶ鐆ᾟꂵ建᝼쟜

khi gửi đến, nạn nhân mở ra đọc là bị đơ luôn, phải tháo pin đt pirat