cách thức tấn công DDoS website và công cụ DDoS byte
tải công cụ tại link :mediafire.com download/uj29ytzryzg5rmd/ByteDOS+v3.2+By+MinhST.RAR hoặc ấn vào đây
cách dùng :
*khi tải xong mở lên và chọn ip scanner-> nhập website cần scan-lấy ip của web đó
* dán vào phần proxy ip-> chọn cổng từ 80-3425
* sau đó chỉ việc ATTACK thôi
lưu ý: lên tấn công website nào không có firewall và cần nhiều máy cùng tấn công để attack thì mới có kết quả video: 
chúc các chú thành công  affraid affraid affraid affraid

VNXZ | FORUM
Bùi Văn Minh / Admin
minhmen99@gmail.com / 0164282117

VNXZ | FORUM
http://vnxzforum.net