2. Tài khoản của bạn đã bị vô hiệu hóa (Account Disabled) hoặc bị khóa (Blocked)